28. ledna 2010

Inicializace a plnění kolekce na jediném řádku

Při psaní testů (zejména při vytváření testovacích dat) rád používám "zkrácené" zápisy pro inicializaci a plnění kolekcí.

Každého asi napadne použití Arrays.asList metody:


List<String> stooges = Arrays.asList("Larry", "Moe", "Curly");

To je krátké, elegantní, ale s jednou malinkou nevýhodou. Takto se dá vytvořit pouze seznam, ne např. množina (i když samozřejmě není problém vložit kolekci do kolekce a tedy vytvořit množinu ze seznamu).

Já kromě výše uvedeného ještě používám tento zápis (většinou, když potřebuji jednopoložkovou kolekci a není to seznam):

new ArrayList<String>() {{add("Larry");}}

Na první pohled možná trochu magické, ale když se to rozepíše do více řádků, tak je zřejmé, že se využívá inicializačního bloku. Navíc tento zápis se neomezuje jen na kolekce, ale na jakýkoliv objekt.

24. ledna 2010

Hibernate - řazení NULL hodnot

Dnes výjímečně nebudu publikovat svůj příspěvek, ale příspěvek mého současného kolegy Vaška Hrdiny. Řešený problém mi přišel natolik zajímavý, že jsem ho požádal o publikaci na mém blogu.

Řazení v Hibernate

Pro řazení přes Criteria API existuje metoda addOrder():
crit.addOrder(Order.asc(DOdatovy_objekt.POLE)); //vzestupně
crit.addOrder(Order.desc(DOdatovy_objekt.POLE)); //sestupně
pro HQL je možné použít klauzuli order by:
createQuery("from " + DOdatovy_objekt.class.getSimpleName() +  " as do order by do." + DOdatovy_objekt.POLE); //vzestupně 
createQuery("from " + DOdatovy_objekt.class.getSimpleName() +  " as do order by do." + DOdatovy_objekt.POLE + " desc"); //sestupně

Řazení NULL hodnot

Problém ale nastává pro řazení NULL hodnot. Pokud je políčko NULL, pak jej MSSQL řadí na první místo, Oracle oproti tomu jako poslední. Ne vždy můžeme použít řazení až na aplikačním serveru (např. při tisku velké sestavy, kdy musíme získávat data stránkovaně), přesto je třeba řadit na všech DB stejně.
Nepřišel jsem na vhodný způsob, jak toto vyřešit, hibernate JIRA obsahuje požadavek, který se tohoto týká. Jediný způsob, na který jsem byl schopný přijít je řešení přes formule.

Jedná se o to, že do mapovaného objektu přidáte políčko (stačí políčko, nemusí mít ani getter), které se naplní předem definovaným SQL příkazem (pozor, jedná se skutečně o SQL, je tedy třeba hlídat mezidatabázovou kompatibilitu). Podle něj se dá řadit. A pokud zajistíte, aby se v políčku vyskytovaly takové znaky, aby se řadilo podle Vašich potřeb (typicky NULLy půjdou jako první), je vyhráno.

Následující příklad ukazuje, jak řadit písmeno orientačního čísla tak, aby pokud není vyplněné, bylo první (tedy např. 16, 16a, 16b...):
@Entity
@Table(name = "adresa")
public class DOadresa extends cz.marbes.daisy.modules.x.mdo.DOGadresa {

@Formula("case when PISMENO_CO is null then ' ' else PISMENO_CO end")
private String pismenoCONotNull;
}

V kódu, který potřebuje takto řadit, pak stačí uvést:
crit.addOrder(Order.asc("pismenoCONotNull")); //pro Criteria API
createQuery("from " + DOdatovy_objekt.class.getSimpleName() + " order by pismenoCONotNull"); //pro HQL

Políčko pismenoCONotNull je pak normálně přístupné, jako kterékoliv jiné políčko, obsahuje buď mezeru nebo obsah pole PISMENO_CO.

1. ledna 2010

Jaký server nejčastěji používáte?

V poslední anketní otázce jsem se ptal, jaký aplikační server nejčastěji používáte. Celkem vás hlasovalo 124 s následujícími výsledky:

  1. Apache Tomcat (59%)
  2. GlassFish (11%)
  3. JBoss (9%)
  4. WebLogic (7%)
  5. Jetty (4%)
  6. IBM Websphere (3%)
  7. Jiný (2%)
  8. SpringSource dm Server (1%)

Já osobně se snažím všude používat Apache Tomcat, protože mi svoji jednoduchostí a funkcionalitou naprosto stačí a vyhovuje. Když jsem používal jiný server, tak to bylo většinou na přání zákazníka. Také mám zkušenosti s IBM Websphere serverem, protože jsme jeden projekt stavěli pomocí Websphere Integration Developeru.