11. června 2009

Rozcestník knihoven

Na intranet jsem psal takový rozcestník odkazů na různé knihovny a třídy, který by měl posloužit k tomu, aby se programátoři nejdříve podívali, zda to co potřebují řešit, není již náhodou někde (lépe) vyřešeno. Myslím, že tento rozcestník se může hodit i někomu z vás.

Následující rozcestník slouží k rychlé navigaci, pokud potřebujete pracovat s určitými datovými typy nebo provést nějaké obecné operace:

 • řetězce (String) -> StringUtils, StringEscapeUtils, StrTokenizer nebo WordUtils z Commons Lang.
  • kontrola na prázdné řetězce, hledání a náhrada znaků (řetězců) v řetězci, mazání částí řetězce, převod na malá/velká písmena, dělení řetězce na části, mazání mezer a doplňování řetězců, kontrola na čísla, alfa znaky apod., otáčení řetězců, porovnání řetězců,
  • práce s escape znaky pro Java, Java Script, HTML, XML, and SQL
  • dělení řetězce, práce s částmi řetězců
  • práce se slovy v řetězci

 • datumy (Date) -> DateUtils
  • posun datumů, zaokrouhlování, získání určité složky z datumu

 • čísla (Number) -> NumberUtils
  • převod řetězců na čísla, min. a max. hodnoty, porovnání desetinných čísel

 • boolean -> BooleanUtils
  • převod řetězců na boolean, převod čísel na boolean a obráceně

 • pole (Array) -> ArrayUtils
  • přidávání, mazání, hledání prvků v polích, vytváření pod-polí, převod na pole primitiv

 • kolekce (Collection) -> ListUtils, MapUtils nebo SetUtils z Commons - Collections
  • množinové operace s kolekcemi

 • equals() a hash() -> EqualsBuilder a HashCodeBuilder
 • toString() -> ToStringBuilder
 • soubory, adresáře (File) -> FileUtils nebo FilenameUtils z Commons IO
  • vytváření, mazání souborů a adresářů, čtení a zápis dat, kopírování souborů a adresářů, porovnání obsahu souborů
  • práce se jménem souborů a celou cestou k souboru

 • streamy (InputStream, OutputStream) -> IOUtils
  • čtení a zápis dat, kopírování mezi streamy, zavírání streamů, porovnání streamů

 • kódování (Base64, Hex, SHA, MD5, ...) -> Common Codes


Pokud hledáte snad ještě něco jiného, tak doporučuji se podívat na následující projekty:

1 komentář:

v6ak řekl(a)...

Ještě bych přidal jednu věc: http://dejv.eu/57-project-lombok/