24. října 2015

Geecon 2015 - co mě zaujalo

Po roce jsem navštívil konferenci Geecon a rád bych se podělil o několik postřehů z toho, co jsem viděl. Musím ale hned dodat, že jsem tak třetinu přednášek vynechal, nejčastěji z důvodu zajímavých rozhovorů mimo samotné přednášky. Také jsem letos zcela změnil strategii oproti minulému roku a chodil jsem záměrně na přednášky, které mě zaujaly tím, že jsem o daném tématu skoro nic nevěděl nebo daný nástroj/knihovnu neznal.

Juergen Hoeller - Modern Java Component Design with Spring 4.2

Tahle přednáška pro mě byla povinností, protože jednak Juergena obdivuji za to, co v podobě Spring frameworku dokázal a pak je to také super prezentátor s pěknou angličtinou. Bohužel většinu jsem již znal, mnoho nového jsem se nedověděl, ale pár věcí ano:
 • mohu mít vlastní anotace, které vzniknou kompozicí jiných Spring anotací. A dokonce mohu přetížit některé atributy těchto anotací, nastavit vlastní default hodnoty nebo dokonce změnit název daného atributu pomocí @AliasFor
 • konfigurační třídy (@Configuration) se mohou dědit, dokonce je možné využít default implementaci v rozhraní. Tedy zajímavá myšlenka pro defaultní konfiguraci knihoven, které má pak někdo jiný používat.
 • autowiring bere v potaz generické typy, tedy IoC container již rozlišuje Service a Service
 • lepší zachytávání událostí (events) v rámci Springu, není už nutné implementovat rozhraní ApplicationListener, ale je možné použít anotaci @EventListener (rozlišují se také generické typy)
 • podpora pro cache: @Cacheble, @CachePut, @CacheEvict

Juergen Hoeller - The Spring Framework Roadmap

Juergen měl dvě vystoupení, v tomto druhém v rychlosti představil, co se chystá ve Spring frameworku:
 • verze 4.3 vyjde v Q1 2016, bude to poslední funkční verze 4.x, poslední verze s podporou Javy 6 a 7
 • verze 5 vyjde v Q4 2016, pouze podpora Java 8 a Java 9 (co půjde)
 • bude samozřejmě podpora pro nové verze všech možných Java standardů a knihoven
 • největší nové změny se budou týkat reaktivní architektury, podpora reaktivních patternů, asynchronní model atd.

Tom Bujok - Hazelcast

Hazelcast je jednoduše řečeno in-memory (NoSQL) databáze. Nebudu psát o samotné db, uvedu jen pár věcí, které mě zaujaly:
 • je možné obsah exportovat/ukládat/synchronizovat do klasické RDBMS databáze a pak zpět
 • vhodné pro use-case, kdy mám cluster a potřebuji zaručit, že se nějaká úloha bude spouštět právě a pouze na jednom serveru, nikoliv jinde - možnost využití pesimistického zamykání v Hazelcastu
 • Entry processor je funkce, která se spouští nad daty v db, přirovnal bych to k uloženým procedurám v klasickém SQL světě.
 • queries hodné podobné klasickému SQL 

DuyHai Doan - Apache Zeppelin, the missing GUI for your Big Data

Apache Zeppelin je framework, který nabízí frontendový systém (plain text, tabulky, grafy, HTML obecně, dynamické formuláře, ...) na vizualizaci dat získaných z různých interpreterů resp. zdrojů, jako např. PostgreSQL, Cassandra QL, Apache Sparks ... Výsledek mé práce si mohu pomocí IFRAME vložit do své stránky.
Zaujalo mě to tím, že jsem v tomto řešení oproštěn od samotné vizualizace dat, to pro mě udělá Zeppelin, mě stačí jen pomocí dostupných interpreterů (nebo si je mohu napsat sám) vytáhnout relevantní data, které chci prezentovat nebo dále s nimi manipulovat.

Jaroslav Tulach - Forget Polyglot - Java everywhere with Dukescript

Jarda Tulach vždy dělal zajímavé věci a nejinak je tomu i nyní. Dukescript ("like lightweight alternative JavaFX") se snaží být řešením pro ty, kdo chtějí programovat (převážně) v Javě, ale přesto aplikaci spouštět na desktopu, v prohlížeči nebo v mobilu.
Projekt se danou problematiku snaží řešit pomocí vhodných VM na cílových platformách, tedy např. Dalvik VM pro Android, Bck2Brwsr pro prohlížeče nebo RoboVM pro iOS.

Laurent Doguin - Structure the unstructured

V této přednášce mě nejvíce zaujala zmínka o jazyce N1QL, který pomocí SQL umožňuje se dotazovat na nestrukturované dokumenty/data v JSON formátu.

 

PS: Nejedná se o návrat ke psaní, k tomu bohužel už není dostatek času a energie, ale slíbil jsem to Dagimu, tak plním :)